Toegankelijkheidsinstrumenten

Stichting Energietransitie Moerdijk logo

Stichting 
Energietransitie 
Moerdijk

Contact opnemen

STEM (Stichting Energietransitie Moerdijk)

STEM is al sinds 2019 naast Energiek Moerdijk een hoorbaar stemgeluid van een duurzame en groene gemeente. Want wij zorgen dat iedereen in Moerdijk energie kan besparen en dat de energietransitie voor ons allemaal iets oplevert. Daarvoor werken we samen met de gemeente en andere partijen. De bouw van de windmolens langs de A16 is zo goed als afgerond en dat betekent een nieuwe financiële fase in het project Energie A16. De molens nabij Klundert draaien en zorgen voor de eerste stortingen in de fondsen Klundert en Moerdijk.

Sociale en lokale participatie

STEM zorgt voor de sociale participatie bij collectieve energieprojecten. Hieronder wordt verstaan dat de lokale gemeenschap in de gelegenheid wordt gesteld om te participeren in collectieve energieprojecten. De opbrengsten stellen de kernen, wijken, buurten, verenigingen in de gelegenheid om de eigen energietransitie te versnellen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Iedereen uit de lokale gemeenschap (kern, wijk, buurt, vereniging, coöperatie) kan meedoen;
  • Er moet een goede verdeling van lusten en lasten zijn;
  • De opbrengsten worden zoveel mogelijk als hefboom ingezet voor nieuwe projecten die de energietransitie helpen versnellen.
Lees meer over STEM
STEM

Projecten in Moerdijk

STEM levert een bijdrage aan de begeleiding van projecten, zoals:
  • Energie A16, te beginnen met de drie windkernen Moerdijk, Langeweg en Zevenbergschen Hoek. Hier is STEM fondsbeheerder;
  • Windpark Industrieterrein Moerdijk. STEM heeft een intermediaire rol en is de fondsbeheerder;
  • Zonnepark Sabina bij Willemstad. STEM heeft een intermediaire rol met RWE.

Partners

Copyright © 2024 Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM). Alle rechten voorbehouden.
Website: YZCommunicatie