Toegankelijkheidsinstrumenten

Stichting Energietransitie Moerdijk logo

Energie A16

Rendement uit de windmolens

Langs de A16 in West-Brabant werken bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen aan schone energie. Met 28 windmolens in de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert wordt schone energie opgewekt. De windmolens wekken samen naar schatting een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van 150.000 huishoudens.

Een kwart van het rendement uit de windmolens investeren we in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Drie lokale energiestichtingen in Drimmelen, Moerdijk en Zundert, vier Bredase wijk- dorpsraden en de gemeenten helpen om de projecten verder te brengen.

Iedereen kan aan de projecten meedoen. Niet alleen woningeigenaren, ook huurders, sportverenigingen, bedrijven en instellingen. Zo wordt de energietransitie, de overgang van fossiele energie naar schone energie, mogelijk. Voor iedereen.

De komst van de geplande windmolens heeft ook invloed op het landschap en op de mensen die er wonen. Daarom hebben omwonenden mee kunnen denken over de locaties van de geplande windmolens. En daarom wordt er langdurig en nauw samengewerkt met de ontwikkelaars van de windmolens. Zo worden er afspraken gemaakt over de effecten van de windmolens die omwonenden raken: bijvoorbeeld over geluid en slagschaduw.

Copyright © 2024 Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM). Alle rechten voorbehouden.
Website: YZCommunicatie