Toegankelijkheidsinstrumenten

Stichting Energietransitie Moerdijk logo

Nieuwsberichten

Hieronder nieuwsberichten, verzameld en eigen berichten.

STEM jaarverslag 2023

Bekijk het STEM jaarverslag 2023

13 juni 2024
Stap in de wereld van STEM, waar innovatie en vooruitgang hand in hand gaan! In 2023 hebben we met trots fysieke bijeenkomsten georganiseerd, waarbij we de voltooiing van de windmolenprojecten langs de A16 vierden. Deze mijlpaal markeert een nieuwe financiële fase in ons project Energie A16, met de molens bij Klundert die al draaien en […]
Lees verder

Energie A16 in 2023: de belangrijkste conclusies van de Geluidsverwachting.nl app

13 mei 2024
Langs de A16 in West-Brabant wekken 26 windmolens schone energie op. Sinds januari 2023 kunnen inwoners die binnen een straal van 2,1 km wonen hun ervaring hiermee delen via de Geluidsverwachting.nl app. Dat zijn ongeveer 6900 adressen. Inwoners kunnen daarbij meldingen maken op het gebied van geluid én slagschaduw. In dit artikel lees je meer […]
Lees verder

Bekijk presentatie informatiebijeenkomst Proces omgevingsvisie ontwerptafel powerport

7 februari 2024
In de afgelopen informatiebijeenkomst werden twee cruciale agendapunten besproken die essentieel zijn voor de toekomstige ontwikkeling en duurzaamheid van de gemeente. Allereerst werd de omgevingsvisie onder de loep genomen, waarbij in detail werd gekeken naar de hoofdlijnen van het proces, de inhoudelijke aspecten, en de zienswijzen die waren ingediend. Dit agendapunt was cruciaal om een […]
Lees verder

Bekijk overzicht: 'Verbeteren energie infrastructuur' van de Gemeente Moerdijk

7 februari 2024
De energietransitie is in volle gang. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanpassing van de energiehoofdstructuur. Met energiehoofdstructuur bedoelen we niet de locaties waar energie wordt opgewekt, maar het netwerk van kabels en leidingen dat nodig is om de energie te vervoeren, zoals hoogspanningskabels en buisleidingen voor warmte, aardgas of waterstof. Ook conversielocaties die van […]
Lees verder

Circa 250 reacties op eerste plannen Delta Rhine Corridor

7 februari 2024
In mei 2023 zijn de eerste plannen bekendgemaakt voor de aanleg van meerdere buisleidingen en gelijkstroomkabels die van Rotterdam via Moerdijk naar Zuid-Limburg en verder door naar Duitsland gaan lopen: de Delta Rhine Corridor. De buisleidingen zijn nodig om grote industrieën te kunnen verduurzamen en de kabels om windenergie vanaf zee naar het binnenland te […]
Lees verder

Geen duidelijk verband tussen dichtbij windturbines wonen en gezondheidsproblemen

7 februari 2024
In de periode 2012 tot en met 2021 stelde de huisarts niet vaker acute of chronische gezondheidsproblemen vast bij mensen die nabij windturbines wonen dan bij mensen die verderop wonen. Deze conclusie volgt uit een landelijke gezondheidsverkenning over tien jaren, uitgevoerd door het Nivel. Download het rapport: Gezondheidsverkenning windturbines.pdf Lees meer: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/geen-duidelijk-verband-tussen-dichtbij-windturbines-wonen-en-gezondheidsproblemen
Lees verder
Copyright © 2024 Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM). Alle rechten voorbehouden.
Website: YZCommunicatie