Toegankelijkheidsinstrumenten

Stichting Energietransitie Moerdijk logo

Lokale Energie Agenda (LEA)

Op 21 februari 2022 presenteerden Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) en de dorpstafels van Langeweg, Zevenbergschen Hoek en Moerdijk een gezamenlijke Lokale Energie Agenda (LEA) aan wethouder Brummans. In de LEA staan afspraken over de inzet van de opbrengsten van de windmolens langs de A16. Een kwart van het rendement van de windparken komt namelijk in lokale Energietransitiefondsen en wordt geïnvesteerd in lokale projecten voor energiebesparing en duurzame energie.

De afgelopen jaren hebben de drie dorpstafels met ondersteuning van STEM gesproken over invulling van de LEA. STEM deed dit vanuit haar taak om een LEA op te stellen samen met inwoners. Deze LEA vormt de basis voor de investeringen uit het Energietransitiefonds. Drie uitgangspunten zijn leidend:

  • Iedereen uit de lokale gemeenschap moet kunnen meedoen.
  • Er moet een goede verdeling zijn van lusten en lasten van windenergie.
  • Het geld wordt ingezet om de energietransitie te versnellen.

Zoektocht

Het vinden van een goede manier van samenwerken was een zoektocht. “De Lokale Energie Agenda was echt iets nieuws. Het was een lange en soms ingewikkelde discussie”.

Kern van de Lokale Energie Agenda

De Lokale Energieagenda heeft als kern:

  • Focus op de drie woonplaatsen Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg.
  • Focus op woningeigenaren en huurders.
  • Starten met projecten voor ‘geen spijt’ maatregelen zoals het isoleren van woningen en het leggen van zonnepanelen.
  • Start met verduurzamen van woningen

Het is de bedoeling om te starten met het verduurzamen van woningen, met behulp van energiescans en energieadvies voor elke woning en vouchers om je huis te verduurzamen. Bij huurwoningen is de insteek dat de huurder het voordeel moet hebben. Er is ook oog voor inwoners met een kleine portemonnee en inwoners die al zelf veel hebben verduurzaamd.

Gemeente

De gemeente is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Lokale Energie Agenda. Er is de afgelopen jaren een manier gevonden om samen te werken en inwoners te betrekken en invloed te geven.

Projecten

Net als in Moerdijk zijn ook in Breda, Zundert en Drimmelen Lokale Energieagenda’s opgesteld. De dorpen, de betrokken stichtingen samen en gemeenten ontwikkelen nu de eerste projecten.

Bekijk het document

Bent u benieuwd naar de inhoud van de LEA en wilt u het op uw gemak eens doorlezen? Download de Lokale Energieagenda voor de kernen Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg 2022-2023.

Copyright © 2024 Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM). Alle rechten voorbehouden.
Website: YZCommunicatie