Toegankelijkheidsinstrumenten

Stichting Energietransitie Moerdijk logo

Over ons

Sociale en lokale participatie

STEM zorgt voor de sociale participatie bij collectieve energieprojecten. Hieronder wordt verstaan dat de lokale gemeenschap in de gelegenheid wordt gesteld om te participeren in collectieve energieprojecten. De opbrengsten stellen de kernen, wijken, buurten, verenigingen in de gelegenheid om de eigen energietransitie te versnellen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Iedereen uit de lokale gemeenschap (kern, wijk, buurt, vereniging, cooperatie) kan meedoen;
 • Er moet een goede verdeling van lusten en lasten zijn;
 • De opbrengsten worden zoveel mogelijk als hefboom ingezet voor
  nieuwe projecten die de energietransitie helpen versnellen.

Projecten in Moerdijk

STEM levert een bijdrage aan de begeleiding van sociale, collectieve energietransitieprojecten, zoals:

 • Energie A16, te beginnen met de drie windkernen Moerdijk, Langeweg en Zevenbergschen Hoek. Hier is STEM fondsbeheerder;
 • Windpark Industrieterrein Moerdijk. STEM heeft een rol als de fondsbeheerder;
 • Zonnepark Sabina bij Willemstad.

Windmolenproject Energie A16

Langs de A16 in West-Brabant werken bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen aan schone energie. Met 28 windmolens die gebouwd worden langs de A16 tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens wordt de komende 25 jaar schone energie opgewekt. Een kwart van het rendement uit de windmolens wordt geïnvesteerd in lokale energieprojecten op gemeenschapsniveau. Het idee hiervoor kwam uit de koker van Michaël Daamen. Hij vond dat omwonenden niet alleen met de lasten van 28 grote windturbines mochten worden opgescheept. De lokale gemeenschap moest ook kunnen profiteren van de winst. Hij noemde dit ‘De dorpsmolen’, want die draait voor de hele gemeenschap. Op Moerdijks grondgebied staan 7 windmolens langs de A16. Kijk voor meer informatie op www.energiea16.nl.

A. Lokale gemeenschappelijke energieprojecten

Al in 2016 is met alle 9 ontwikkelaars van de 28 windmolens langs de A16 de belangrijke afspraak gemaakt dat een kwart van het rendement uit de windmolens geïnvesteerd wordt in lokale energieprojecten. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Het geld uit de windmolens wordt besteed binnen de gemeentegrenzen van de betreffende windmolens;
 • Iedereen in de gehele gemeente moet gedurende de draaitijd van de windmolens mee kunnen doen aan de projecten. Daarbij wordt begonnen met energieprojecten voor huishoudens die dicht bij een windmolen wonen. Er wordt gestart met de drie windkernen energie A16: Langeweg, Zevenbergschenhoek en Langeweg;
 • De energieprojecten altijd uitgevoerd voor een groter deel van de gemeenschap, niet voor een individu;
 • De projecten die uitgevoerd worden met investeringen vanuit de windmolens staan niet op zichzelf, maar dragen ook bij aan andere lokale energietransitieplannen (zoals de Warmtetransitievisie van de gemeente Moerdijk en de Regionale Energiestrategie West-Brabant);
 • Investeringen in energieprojecten zorgen voor energiebesparingen, die vervolgens weer leiden naar nieuwe investeringen. Dit heet revolverend inzetten. De ambitie is om zoveel mogelijk op die manier een blijvende beweging lokaal op gang te krijgen.

B. Voorrang voor de windkernen energie A16

Er is met de werkgroep energie A16 uit de 3 windkernen een Lokale Energie Agenda (LEA Moerdijk Oost) opgesteld. Daarin staan verschillende projecten staan, zoals projecten over een energiescan voor iedereen, vouchersysteem voor energiebesparende maatregelen, woningisolatie en zonnepanelen. Maar ook bewustwording en communicatie over energiebesparing krijgen aandacht.

Bestuur:

Henk Schouwenaars - Voorzitter
Elly Brouwer - Secretaris
Rijn Broere - Penningmeester
Goof Rijndorp - Bestuurslid
Albert de Vos - Bestuurslid

Copyright © 2024 Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM). Alle rechten voorbehouden.
Website: YZCommunicatie