Toegankelijkheidsinstrumenten

Stichting Energietransitie Moerdijk logo

Stap in de wereld van STEM, waar innovatie en vooruitgang hand in hand gaan! In 2023 hebben we met trots fysieke bijeenkomsten georganiseerd, waarbij we de voltooiing van de windmolenprojecten langs de A16 vierden. Deze mijlpaal markeert een nieuwe financiële fase in ons project Energie A16, met de molens bij Klundert die al draaien en bijdragen aan de fondsen Wind A16, Klundert en Moerdijk.

Ondanks de uitdagingen in de wereld, blijven we ons inzetten voor duurzame energie. De opbrengsten van onze windmolens zijn gestegen door de veranderende energiemarkt, waardoor er nieuwe kansen ontstaan voor grootschalige energieprojecten met zon en wind. De Warmtetransitievisie neemt vorm aan in onze Wijkuitvoeringsplannen, waardoor de energietransitie in heel Moerdijk een hernieuwde impuls krijgt.

Dompel jezelf onder in ons vierde jaarverslag en ontdek wat we in 2023 hebben bereikt, terwijl we je alvast een voorproefje geven van wat 2024 te bieden heeft. Het bestuur van STEM wenst je veel leesplezier en kijkt uit naar een toekomst vol duurzame energie en vooruitgang!

Lees het STEM jaarverslag 2023 hier: https://stemoerdijk.nl/wp-content/uploads/2024/06/STEM-JAARVERSLAG-2023-def-b.pdf

Langs de A16 in West-Brabant wekken 26 windmolens schone energie op. Sinds januari 2023 kunnen inwoners die binnen een straal van 2,1 km wonen hun ervaring hiermee delen via de Geluidsverwachting.nl app. Dat zijn ongeveer 6900 adressen.

Inwoners kunnen daarbij meldingen maken op het gebied van geluid én slagschaduw. In dit artikel lees je meer over het gebruik van de app in 2023 en de belangrijkste conclusies. We kijken daarbij naar het totaal aantal meldingen én het aantal meldingen per cluster (Noord, Midden en Zuid ). Meldingen zijn anoniem, maar wel gekoppeld aan een zescijferige postcode (of postcode-4).

Lees het volledige artikel op energiewerkplaatsbrabant.nl

In de afgelopen informatiebijeenkomst werden twee cruciale agendapunten besproken die essentieel zijn voor de toekomstige ontwikkeling en duurzaamheid van de gemeente.

Allereerst werd de omgevingsvisie onder de loep genomen, waarbij in detail werd gekeken naar de hoofdlijnen van het proces, de inhoudelijke aspecten, en de zienswijzen die waren ingediend. Dit agendapunt was cruciaal om een integrale visie te ontwikkelen die de leefbaarheid, de ruimtelijke ordening en het milieu binnen de gemeente ten goede komt.

Vervolgens werd de energieopgave besproken, met specifieke aandacht voor het Powerport-initiatief. Hierbij richtte men zich op de ontwerptafel waar strategieën werden uitgedacht, beleidsontwikkelingen binnen het rijk en de provincie die van invloed zijn op lokale inspanningen, en de aangescherpte positiebepaling van het college ten aanzien van duurzame energieprojecten. Deze agendapunten markeerden een belangrijke stap voorwaarts in het streven naar een duurzame en toekomstbestendige gemeenschap.

Lees alle informatie in de sheets: Informatiebijeenkomst inwoners Omgevingsvisie energie toegankelijk

De energietransitie is in volle gang. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanpassing van de energiehoofdstructuur. Met energiehoofdstructuur bedoelen we niet de locaties waar energie wordt opgewekt, maar het netwerk van kabels en leidingen dat nodig is om de energie te vervoeren, zoals hoogspanningskabels en buisleidingen voor warmte, aardgas of waterstof. Ook conversielocaties die van nationaal belang zijn horen bij de energiehoofdstructuur, zoals een hoogspanningsstation of een converterstation waar gelijkstroom naar wisselstroom wordt omgezet.

Ook onze gemeente wordt hierdoor geraakt. Landelijk en regionaal spelen we een belangrijke rol. Door de ligging van onze gemeente, maar ook omdat het zeehaven- en industrieterrein verder moet verduurzamen.  

Op deze pagina vindt u een overzicht van de diverse projecten en onderzoeken op nationaal en regionaal niveau die op dit moment lopen.

Ga naar de pagina: Verbeteren Energie Infrastructuur van de Gemeente Moerdijk

In mei 2023 zijn de eerste plannen bekendgemaakt voor de aanleg van meerdere buisleidingen en gelijkstroomkabels die van Rotterdam via Moerdijk naar Zuid-Limburg en verder door naar Duitsland gaan lopen: de Delta Rhine Corridor. De buisleidingen zijn nodig om grote industrieën te kunnen verduurzamen en de kabels om windenergie vanaf zee naar het binnenland te transporteren.

Lees meer: https://www.moerdijk.nl/web/Nieuws-Algemeen/Nieuws-2024/Nieuws-januari-2024/Circa-250-reacties-op-eerste-plannen-Delta-Rhine-Corridor.html

In de periode 2012 tot en met 2021 stelde de huisarts niet vaker acute of chronische gezondheidsproblemen vast bij mensen die nabij windturbines wonen dan bij mensen die verderop wonen. Deze conclusie volgt uit een landelijke gezondheidsverkenning over tien jaren, uitgevoerd door het Nivel.

Download het rapport: Gezondheidsverkenning windturbines.pdf

Lees meer: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/geen-duidelijk-verband-tussen-dichtbij-windturbines-wonen-en-gezondheidsproblemen

MOERDIJK – Kunst bij windturbines, dat is niet de meest voor de hand liggende combinatie. Toch is dat precies wat er staat te gebeuren bij windpark Streepland dat volgend jaar van de grond komt langs de A16 bij Moerdijk.

Bron: BN DeStem

Vattenfall heeft in april windpark Klaverspoor in de gemeente Moerdijk officieel geopend. De opening werd verricht door toenmalig gedeputeerde Noord-Brabant Anne-Marie Spierings en Gerard van Oostveen, hoofd ontwikkeling windparken Vattenfall Nederland. Windpark Klaverspoor is het eerste windpark binnen het project Energie A16 dat werd geopend.

Windpark Klaverspoor bestaat uit zes turbines met een gezamenlijk vermogen van ruim 34 MW. De verwachte productie daarvan komt overeen met het verbruik van zo’n 30.000 Nederlandse huishoudens. De omgeving is vanaf het begin betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van het windpark. Zo delen zij mee door middel van een burenregeling en afspraken over 25% lokaal eigendom.

Lees meer

Na de opening van het park in april, bevond zich nog één turbine in de testperiode. In de zomer is ook deze turbine de testperiode goed doorgekomen. Op dit moment draait Windpark Klaverspoor volledig. 

Heeft u in de toekomst vragen over het park?

De projectwebsite zal in de nabije toekomst offline gaan, omdat de bouw is afgerond. Tot die tijd kunt u uw vragen over dit windpark stellen via het contactformulier op de website of via de app. Wanneer de website offline is, kan dit via de app of via de algemene contactpagina van Vattenfall.

Omdat de energietransitie naar schone energie niet altijd en voor iedereen een succesverhaal is, is er in deze rubriek ruimte voor een kritische blik. Dit keer gaan we terug naar het begin van het project Energie A16. Omwonenden zijn betrokken geweest bij het bepalen van de meest geschikte plekken voor de windmolens. Eén van hun grootste zorgen was destijds: geluidsoverlast. In dit artikel vertelt Erik Bruggink als projectleider vanuit de provincie Noord-Brabant meer over hoe met geluid is omgegaan, en hoe belangrijk geluid nog altijd is.

Lees meer op de website van EnergieA16

Copyright © 2024 Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM). Alle rechten voorbehouden.
Website: YZCommunicatie