Toegankelijkheidsinstrumenten

Stichting Energietransitie Moerdijk logo

In de Klimaatweek (31 oktober t/m 5 november 2023) valt hij huis-aan-huis op de deurmat: de Klimaatkrant 2023. Energiek Moerdijk heeft in samenwerking met de gemeente Moerdijk en vele vrijwilligers een Klimaatkrant samengesteld voor alle inwoners van de gemeente Moerdijk.

STEM is ook vertegenwoordigd in deze krant.

Lees het artikel hier: https://energiekmoerdijk.nl/ontwikkelingen/blog/klimaatkrant-2023

De civieltechnische werkzaamheden voor Windpark Zonzeel zijn in volle gang. Dit betekent dat er parkwegen aangelegd worden. Deze parkwegen dienen als verbinding tussen de openbare weg en de windturbine.

In de week van 21 februari starten de heiwerkzaamheden bij molen B5.

Op 21 februari presenteerden Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) en de dorpstafels van Langeweg, Zevenbergschen Hoek en Moerdijk een gezamenlijke Lokale Energie Agenda (LEA) aan wethouder Brummans. In de LEA staan afspraken over de inzet van de opbrengsten van de windmolens langs de A16. Een kwart van het rendement van de windparken komt namelijk in lokale Energietransitiefondsen en wordt geïnvesteerd in lokale projecten voor energiebesparing en duurzame energie.

De afgelopen jaren hebben de drie dorpstafels met ondersteuning van STEM gesproken over invulling van de LEA. STEM deed dit vanuit haar taak om een LEA op te stellen samen met inwoners. Deze LEA vormt de basis voor de investeringen uit het Energietransitiefonds. Drie uitgangspunten zijn leidend:

Zoektocht

Het vinden van een goede manier van samenwerken was een zoektocht. “De Lokale Energie Agenda was echt iets nieuws. Het was een lange en soms ingewikkelde discussie, waarbij de drie dorpstafels en STEM niet altijd op dezelfde golflengte zaten”, aldus Mart Scheepers van Langeweg. Samen met Antoine Broere (Zevenbergschen Hoek) en Kees Scheenaard (Moerdijk) is hij één van de betrokkenen vanaf het eerste uur. Henk Schouwenaars van STEM: “We hadden discussies over hoeveel geld er besteed kan worden en wie er moeten kunnen profiteren. Antoine Broere: “Maar uiteindelijk is het ons toch gelukt om een LEA op te stellen waar alle betrokkenen achter kunnen en willen staan. Dat is goed nieuws.”

Kern van de Lokale Energie Agenda

De Lokale Energieagenda heeft als kern:

  1. Focus op de drie woonplaatsen Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg.
  2. Focus op woningeigenaren en huurders.
  3. Starten met projecten voor ‘geen spijt’ maatregelen zoals het isoleren van woningen en het leggen van zonnepanelen.

Start met verduurzamen van woningen

Het is de bedoeling om te starten met het verduurzamen van woningen. “We denken bijvoorbeeld aan energiescans en energieadvies voor inwoners of een voucher” aldus Kees Scheenaard. “We willen het voor mensen makkelijker maken om te verduurzamen”. Bij huurwoningen is de insteek dat de huurder het voordeel moet hebben. Er is ook oog voor inwoners met een kleine portemonnee en inwoners die al zelf veel hebben verduurzaamd.

Gemeente

Wethouder Brummans: “De gemeente is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Lokale Energieagenda. We hebben de afgelopen jaren gezocht naar de juiste manier om samen te werken en inwoners te betrekken en invloed te geven. We zijn blij dat dit is gelukt en dat de Lokale Energie Agenda klaar is.”

Projecten

Net als in Moerdijk zijn ook in Breda, Zundert en Drimmelen Lokale Energieagenda’s opgesteld. De dorpen, de betrokken stichtingen samen en gemeenten ontwikkelen nu de eerste projecten. De eerste inkomsten uit de windparken worden medio 2024 verwacht. We verwachten in de loop van het jaar te kunnen communiceren over de verwachte opbrengsten voor het fonds.

Copyright © 2024 Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM). Alle rechten voorbehouden.
Website: YZCommunicatie